sd logo

Budynek wizjonerski, innowacyjny, funkcjonalny. Harmonijnie wpisany w tkankę miasta. W jego projektowaniu uwzględniono przede wszystkim perspektywę odbiorcy, a nie wyłącznie inwestora. Potrzebujemy takiej mądrej architektury, właśnie taką architekturę doceniają internauci głosujący w corocznym plebiscycie Bryła Roku. By ją tworzyć, projektanci powinni mieć nie tylko rozległą wiedzę techniczną, lecz także pełnymi garściami czerpać z nauk humanistycznych i społecznych. Umieć pracować w multidyscyplinarnym zespole i współpracować z biznesem. To wymaga nowego podejścia w nauczaniu. Czy architektura – nowy kierunek w School of Form Uniwersytetu SWPS – odpowie na te potrzeby?

„Jeśli umiem, przestaję się bać” – o odwadze w projektowaniu i rewolucji w kształceniu architektów opowiada Piotr Voelkel, przedsiębiorca, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS, współautor nowatorskiej koncepcji programowej School of Form Uniwersytetu SWPS.

 

Prelegent

258 voelkel

Piotr Voelkel – przedsiębiorca, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jest współwłaścicielem Grupy Kapitałowej Vox, a także Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Da Vinci: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickich, współtwórcą Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu, założycielem Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS.