sd logo

Co to jest design, a czym jest designerstwo? Jak się ma design do spraw społecznych? Co rozumiemy przez human centered design? O designie i projektowaniu opowie dr Dorota Płuchowska, wykładowca na kierunku Grafika Uniwersytetu SWPS. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Jezierska-Krupa, projektantka z wieloletnim doświadczeniem.

25 czerwca
17.00
online

Design to projekt – a to więcej niż design thinking!

Mówiąc o designie jako projekcie, chcę sprowokować trzy kierunki myślenia. Po pierwsze rozdzielić design od designerstwa poprzez manifest rozumienia designu. Przeciwstawić się postawom, którym brakuje świadomości i którym brakuje teoretycznego odniesienia w praktyce designu. Rozmywaniu i pojęcia i profesji, niezależnie od tego, czy dzieje się to przez wewnętrzną mistyfikację procesu designu, czy przez dumping w usługach designerskich lub amatorski design. Nie zgadzam się też z nauczaniem designu, które koncentruje się na technicznych umiejętnościach, bez zgłębiania istoty i rozumienia designu. To zaś, żeby mogło się bronić, potrzebuje samookreślenia i zdefiniowania dyscypliny designu.

Po drugie chcę pokazać, że funkcja designu i designera pozostają dynamicznie sprzężone ze zmianami społecznymi. Manifestuje się to rozszerzaniu zakresów designu. Obok graphic designu, product designu czy web designu, można wymienić human centered design, information design, service design organisation design, universal design, eco design, urban design, legal design, transformation design i inne. Pokazuje to, że design ma nie tylko zmieniać świat i jego społeczeństwo, ale sam ulega transformacji. W ten sposób dryfuje od czystego projektowania artefaktów w kierunku systemowo zorientowanej dyscypliny, sprzężonej z naukami humanistycznospołecznymi, której możliwości wzrastają dynamicznie wraz z rozwojem nowych technologii, wspierających integralnie procesy projektowania.

Zgodnie z powyższym i po trzecie chcę propagować myślenie o designie przez jego funkcję zmiany społecznej. Zwrócić uwagę na paradygmatyczne przejście od estetyki do kognicji, czyli do designu jako rozpoznawania i rozwiązywania „złośliwych” problemów (za Rittelem: wicked problem), cyrkularnie „splątanych” (kompleksowych, kontyngentnych, sprzężonych zwrotnie), przez co niewidocznych gołym okiem, sprzecznych, dokonujących przerzutów, jeżeli ich źródło nie zostanie odkryte. To zaś bez włączenia pracy projektowej i myślenia projektowego (design thinking) się nie wydarzy. To ostanie, wbrew niesionej ewangelii, nie jest ani lekarstwem na wszystko, zwłaszcza jeżeli spłaszczone zostanie do metody burzy mózgów na kolorowych karteczkach. Metoda dopiero z metodologią staje się zasadna i przewidywalna. To cały mindset, który przybliżę, od zaplecza teoretycznego, przez kulturę pracy i postawę projektową, aż po działania crowdsourcingowe.

258 Dorota Pluchowska

Dorota Płuchowska – dr nauk humanistycznych, politolog, socjolog, z wyboru komunikolog. W Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS i w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi zajęcia z zakresu teorii systemów społecznych, praktyki procesów grupowych i projektowych, doradztwa communication design. Interesuje się koncepcjami społeczeństwa i zmiany społecznej. Zajmuje się projektowaniem komunikacji grup, zespołów i organizacji w paradygmacie systemowym i koncepcji turkusowej zmiany. Specjalizuje się w metodologiach pracy projektowej, ich optymalizacją przez algorytmizację procesów diagnostycznych, systemowe i zrównoważone myślenie projektowe, zarządzanie wiedzą, interdyscyplinarnością, interkulturowością. Autorka licznych warsztatów interdyscyplinarnych i interkulturowych.

258 Katarzyna Jezierska Krupa2

Katarzyna Jezierska-Krupa – Lead Designer w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick, doktorantka Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalizująca się w doskonaleniu systemów. Multidyscyplinarność zainteresowań pozwala jej dostrzegać analogie w dziedzinach pozornie ze sobą niezwiązanych, dzięki czemu bada zawiłe problemy z nietypowych perspektyw i znajduje dla nich niekonwencjonalne rozwiązania. Specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań mobilnych. Realizowała projekty dla takich klientów, jak: PLL LOT, Grupa Warta, Getin Bank, Banque Saudi Fransi, DOZ S.A., Biuro Podróży ITAKA. Za swoją pracę dyplomową na temat projektowania systemów bezpieczeństwa otrzymała nagrodę koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

 

Termin

25 czerwca 2019 r., godz. 17.00

 

Formularz zgłoszeniowy

Informacje dla prowadzących webinarium

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)